laupäev, 15. november 2014

Koolitus "Eksamid ja ainekava" Tallinnas, 21. oktoobril

Koolitusel "Eksamid ja ainekava" osalesid Läänemaa õpetajatest Viire Hints, Kairi Mustjastse, Elve Sikk, Terje Remma ja mina. Võib-olla ehk keegi veel?

Koolitusel esinesid Lea Lepmann ja Tiit Lepmann, kes andsid  ülevaate  2013/2014 õppeaasta gümnaasiumi riigieksamist.


Riigieksami analüüsist saab täpsemalt lugeda järgmistelt linkidelt:

Deivi Taal andis ülevaate õpilaste tagasiside küsimustikest:

Paar kõlama jäänud lauset:
* Ühisosa nõue 50 % on ülikoolide nõudmine, et saaks samadel alustel tulevasi tudengeid vastu võtta.
* Sel aastal eksamites midagi ei muutu: ei sisus ega vormis.

Põhikooli lõpueksamit analüüsis Kalle Velsker. Täpsemalt saab lugeda siit: Lõpueksami analüüs

Kokkuvõtlikult:
1 ülesanne "Algebraline avaldis" - lihtne (60 % õpetajatest)
2. ülesanne "Ruutfunktsioon" - lihtne (60 % õpetajatest)
3. ülesanne "Peenra ülesanne" - reaalse eluga seotud ülesanne, väga hea ülesanne - raske (39 % õpetajatest)
5. ülesanne "Filmi ülesanne" - lihtne (52 % õpetajatest)
6. ülesanne ja 7. ülesanne - raske

Üldhinnang: eksam oli raske, kuna
1) liiga palju oli lugeda;
2) 9. klassis toimus uutele õppekavadele üleminek.

3. ja 6. klassi matemaatika tasemetööst andis ülevaate Kaja Jakobson (e- ja pabertestide võrdlus).
Kokkuvõttev Statistika tabel
* Suund võimalikult palju teste teha arvutis
* 6. klassile tuleb ka järgmisel aastal nii paber- kui ka e-test;
* 3. klassile tuleb ainult pabertest.

Välishindamine 2014/15 õppeaastal
Deivi Taal
3. klassi tasemetöö           19. mai
6. klassi tasemetöö ´         14. mai
Põhikooli lõpueksam        5. juuni
Gümnaasiumi riigieksam  21. mai
lisaeksam                           1. juuni

Eksamite kohalt ei ole plaanis muudatusi ei korralduses ega ülesehituses:
Põhikooli eksamil ikka 5 põhiülesannet (a 8 p) + 2 valikülesannet (a 1 0p)
Gümnaasiumi riigieksamil I osa 7 ülesannet: 3 ülesannet (a 5 p) + 4 ülesannet (a 10 p)
                                            II osa 5 ülesannet (a 5 p)
Eksamite algus kell 10.00 hommikul.

Korduma kippuvad küsimused Innovele: 
Kes vastutab õppekirjanduse eest?  Vastus: kirjastused
Kust tulevad muutused eksamikorraldusse?   Vastus: ministeeriumist.

Muutustest ainekavas rääkis väga lühidalt Hele Kiisel:
* Õpilane peab koolis õppimise (töö tegemise) selgeks saama.
* Eksam - oluline tagasiside õpetajatele, koolidele, koolipidajatele, riigile.
* Vaadake muudatusi õppekavadest, mitte seletuskirjast. Seletuskirjas on vead sees. Aktiivi koosolekul seda veel ei teatud. Seal soovitati just seletuskirja lugeda.
* Jälgige muudatuste puhul tegusõnu, st mida peab teadma ja mida peab oskama.
Lingid õppekavadele:Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar