reede, 14. november 2014

Matemaatika Aktiivi koosolek Tallinnas, 21. august

Päevakorras oli:
1) IKT koolitused;                                                  
2) Põhjamaade Geogebra projekt;                    
3) eksamid;                                                          
4) ainekava muutused;                                            
5) väikeste olümpiaadid;                                            
6) Nuputa;                                                                  
7) pii-preemia ja Rägo medal;                                                                  
8) Suvepäevad ja vabariiklikud päevad;                                                                  
9) koolituste vajadused.


1) IKT koolitused:
Koolitajad Sirje Sild ja Sirje Pihlap
Koolitused on veebipõhised.
* Funktsioonide õpetamine Geogebra abil;
* Sirge ja vektor tasandil 10. klass, Geogebra;
* Wiris algkursus
* Geogebra II - III kooliastme matemaatika õpetamisel;
* Geogebra III kooliastme matemaatika õpetamisel;
* Geogebra komplekti koostamne õpiraskustega õpilastele (põhikool);
Allar Veelmaa koolitused:

2) Põhjamaade Geogebra projekt:

3) Eksamid:
* Allar Veelmaa tööraamatud põhikooli eksamiks valmistujatele ja gümnaasiumi riigieksamiks valmistujale; saab osta kirjastusest Maurus.
* link gümnaasiumi tööraamatu I osale: http://issuu.com/allarveelmaa/docs/gymnaasium1
* Mõtteid riigieksami kohta:
   - 1 punktiga läbisaamine on mõttetu;
   - kitsas eksam liiga raske
   - lai eksam liiga lihtne
   - ühisosa nõue on ka liiga suur (50 %)
   - eksamil ei tohi kasutada nutiseadmeid.

4) Ainekava muutused:
Seletuskirja alt saab lugeda muutustest. Hiljem selgus, et lugeda tasub õppekavasid, seletuskirjas vead sees.

5) Väikeste olümpiaadid:
* 4., 5. ja 6. klassi olümpiaadid toimuvad ka järgmisel õppeaastal;
* 4. klassi olümpiaadile tuleb vähemalt üks ülesanne, mille lahenduskäiku tuleb õpilasel selgitada (eelmisel aastal ei olnu ühtegi);
* Osad maakonnad piiravad olümpiaadil osalejate arvu;
* Punkte võib jagada ka teisiti, kui hindamisjuhendis öeldud, aga kõigile ühtemoodi.

6) Nuputa võistlus:
* Peastarvutamise ülesannet enam ei ole, kuna pranglimine toimub niikuinii;
* 7. klassile antakse ainult 2 loovusülesannet, mis on teiste ülesannete sekka lisatud, kuna paljud maakonnad jätavad loovusülesanded ajapuuduse tõttu üldse välja.
* Kaasa antakse 2 lisaülesannet juhuks kui kohad jäävad jagamisele;
* Vabariiklikku lõppvooru kutsutakse iga maakonna 2 paremat võistkonda kummastki võistlusklassist;
7) pii-preemia:
* Kavatsetakse hakata matemaatikaõpetajatele välja andma pii-preemiat (rinnamärk + tänukiri);
* Iga maakonna ainesektsioon võiks välja mõelda statuudi, kellele seda preemiat anda;
* Igal aastal esitab iga maakond ühe õpetaja selle preemia saamiseks;
* Preemia antakse kätte vabariiklikel matemaatikaõpetajate päevadel.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar