teisipäev, 15. detsember 2015

Kutse

Lugupeetud matemaatikaõpetajad!
Tartu Ülikooli Koolimatemaatika ja -informaatika Keskus ning Haridus- ja Teadusministeerium kutsuvad teid osa võtma  arvutipõhise statistika õppematerjalide ja hindamisvahendite katsetamisest ning sellega seotud täienduskoolitusest, mis toimuvad Digipöörde Programmi raames.
Arvutipõhise statistika projekti esimene etapp toimus aastatel 2012 – 2014. Selle käigus loodi digitaalsed õppevahendid ning katsetati andmete ja statistika õpetamist uue kontseptsiooni alusel 42 õpetaja poolt  31-s koolis 1800 õpilase osavõtul. Lähemalt projekti kohta vaata kodulehelt www.koolistatistika.ut.ee

Vastavalt projekti akadeemilise nõukoja soovitustele on nüüdseks täiendatud digitaalseid õppematerjale ning loodud hindamisvahendid, mida veelkord koolides testitakse. 
Kutsume põhikoolis õpetavaid matemaatikaõpetajaid osalema arvutipõhise statistika projekti järgmises etapis 2016. a. kevadpoolaastal. Ootame piloteerima nii projekti esimeses etapis osalenuid õpetajaid kui ka uusi õpetajaid.

Piloteerimise käigus peaksite õpetama arvutipõhise statistika õppekava põhikooli 3-nda astme matemaatikatundides kuni 20 tunni ulatuses. Samuti andma tagasisidet õppematerjalide ja õppeprotsessi kohta ning  oma õpilastega läbi viima kontrollteste. Tingimuseks on, et õpilased saavad tundides kasutada internetti ühendatud arvutit ning teie ise arvutit ja demovahendit (projektor vms). Piloteerimist toetab ettevalmistav koolitus ja piloteerimise ajal toimiv Moodle’i kursus.

Palun andke osalemissoovist teada hiljemalt  18. detsembriks aadressil terje.hoim@ut.ee

Saatke oma nimi, kooli nimi ja kirjeldage, millis(t)es klassi(de)s ja mitmele õpilasele soovite arvutipõhist statistikat õpetama hakata. Terje Hõim jt projekti meeskonna liikmed on meeleldi nõus teie täiendavatele küsimustele vastama.
Ootame teid innovaatiliste matemaatikaõpetajate hulka, kes annavad oma õpilastele tänapäevased oskused andmete ja statistikaga töötamiseks!

pühapäev, 13. detsember 2015

Pranglimise võistluse I etapp on lõppenud

Lõppenud on Pranglimise võistluse I etapp.
Läänemaa koolide tulemused leiad siit.
Vabariiklikud kokkuvõtted tulemustest leiad siit.

Hetkel käimas võistluse II etapp, mille toimumisajad on järgmised:
Võistlusala: Juhu-kolmevõistlus
OSKAJAD (4. - 6. klass)     30. nov - 18. dets
SUURED (7. - 13. klass)      7. dets - 16. jaan
SIRGUJAD (0. - 3. klass)   11. jaan - 29. jaanNutispordi I etapp on lõppenud

Käesoleval õppeaastal esimest korda toimunud võistluse Nutisport (tasulises keskkonnas nutisport.eu) I etapp, mis oli kõigile soovijatele tasuta, on lõppenud.
Võistlusalad olid järgmised:
Nutispordi 2015/2016 võistlushooaja ajakava

Nuti-Mati tänavalRahvasportTippsport

Maja nimiToa nimiKorrustel
   I etapp (individuaal-võistkondlik)
E 02. nov. - P 22. nov.TäiskasvanudMõõtmineKell1-31-5
E 02. nov. - P 22. nov.10.-12. klassMõõtmineKell1-31-5
K 04. nov. - T 24. nov.8.-9. klassAlgebraSulgude avamine ja lihtsustamine1-21-4
R 06. nov. - N 26. nov.6.-7. klassArvutamineMurdude taandamine1-31-4
E 09. nov. - P 29. nov.4.-5. klassArvutamineLiitmine ja lahutamine1-31-4
K 11. nov. - T 01. dets.2.-3. klassArvutamineLiitmine ja lahutamine1-21-3
R 13. nov. - N 03. dets.0.-1. klassArvudNaturaalarvude kirjutamine11-2

Tulemusi näed siit.

Hetkel käimas II etapi võistlusalade hääletamine. Hääle saab anda iga õpetaja ja õpilane, kes on ostnud paketi.

Ainenõukogude esindajate koosolek Haapsalus, 9. detsember, 2015

9. detsembril 2015 toimus Haapsalus iga-aastane ainenõukogude esimeeste koosolek. Päevakorras oli:
* Ainenõukogude esindajate lühikokkuvõtted 2014/2015 õa ainenõukogude tegemistest;
* Ideed ja ettepanekud tulevikuks, et tõhustada ainenõukogude tööd;
* Andres Kampmanni ettekanne LOVL hariduskomisjoni suundadest.

42. matemaatikute päevad Viimsis, 13. - 14. november 2015

13. - 14. november 2015 toimusid 42. matemaatikute päevad Viimsis. Läänemaa õpetajatest osalesid sellel üritusel Viire Hints (LÜG) ja Signe Saviir (Palivere PK).

Täpsem info siin ja edaspidi ainenõukogu koosolekul.

EMS KMÜ koolituspäev Tallinna Reaalkoolis "Eksamid ja tasemetööd", 22. oktoober 2015

Koolituspäeva päevakord:
1) Kitsas riigieksam (Lea Lepmann)
2) Lai riigieksam (Tiit Lepmann)
3) Põhikooli lõpueksam (Deivi Taal)
4) 6. klassi tasemetööd (Kaja Jakobson)

kolmapäev, 29. aprill 2015

Känguru võistlus

KÄNGURU on maailma populaarseim matemaatikavõistlus, mille eesmärgiks on mänguliste ülesannete kaudu populariseerida matemaatikat. Võistlusel osalevad õpilased kuues vanuserühmas 1.-12. klassini, kui kool on avaldanud eelnevalt soovi oma õpilastega võistlusest osa võtta. Ülesannete lahendamiseks on aega 1 tund ja 15 min. Tulemuste arvestust peetakse õpilaste kohta individuaalselt. Võistlus toimub igal aastal märtsis.

Sel aastal toimus Känguru võistlus 26. märtsil. Võistlusel osales 20798 õpilast 392-st Eesti koolist. 
Pre-ekoliere 4996, ekoliere 5336, benjamine 4061, kadette 3212, juuniore 2198, studente 995.

Läänemaa oli esindatud 338 õpilasega 12-st koolist: Haapsalu Linna Algkool, Lihula Gümnaasium, Metsküla Algkool, Noarootsi Gümnaasium, Noarootsi Kool, Oru Kool, Palivere Põhikool, Ridala Põhikool, Taebla Gümnaasium, Uuemõisa Lasteaed Algkool, Virtsu Kool, Vormsi Lasteaed Põhikool.

Parimad tulemused Läänemaal:

Nuputa vabariiklik lõppvõistlus

25. aprillil toimus Nuputa vabariiklik lõppvõistlus Harjumaal, Jüri Gümnaasiumis.
Võistlusel osales 37  5. - 6. klasside võistkonda ja 35  7. klasside võistkonda.
Läänemaa koolidest osalesid Uuemõisa LA ja Oru Kooli 5. - 6. klassi võistkonnad ning Haapsalu Põhikooli ja Oru Kooli 7. klasside võistkonnad.

Lõppvõistluse tulemused leiate siit.


Pranglimise maakondlik finaal ja selle tulemused.

28. aprillil toimus Haapsalu Kolledžis pranglimise maakondlik finaal, kuhu kutsuti poolfinaali tulemuste põhjal 1. - 6. klassidest igast klassist 6 parimat, 7. - 9. klassidest kokku 6 parimat, gümnaasiumi õpilased Johanna Õun ja Kaarel Koel.

Finaalvõistlusel osalesid õpilased järgmistest koolidest: Haapsalu Linna Algkool, Uuemõisa Lasteaed-Algkool, Metsküla Algkool, Palivere Põhikool, Martna Põhikool ja Virtsu Kool.

Finaalvõistluse tulemused olid järgmised:

laupäev, 18. aprill 2015

Pranglimise maakondlik poolfinaal

Maakondlik POOLFINAAL toimub  20. - 21. aprillil.
Võistlus toimub oma koolis õpetaja järelvalvel.
Võistluse leiate võistlusväljakult. Võistluse nimi on Läänemaa poolfinaal 2015. Võistlusel parooli ei ole.
           
     Poolfinaalis saavad osaleda vabariiklike eelvõistluste tulemuste põhjal
     1. - 6. klass: igast klassist 30 paremat;
     7. - 9. klass: kõik need, kelle eelvõistluste lõpptulemus oli üle 4870 punkti;
     Gümnaasium ja täiskasvanud: kõik, kes soovivad osaleda, hoolimata sellest, kas nad
     osalesid vabariiklikel eelvõistlustel või mitte.

Poolfinaalil osalejad leiate www.miksike.ee → Pranglimine → Läänemaa → I + II + III.
Lisan igaks juhuks ka siia poolfinaalis osalejate nimekirja: Maakondlik poolfinaal.

teisipäev, 24. märts 2015

Matemaatika aktiivi päev ja KMÜ talvepäev Tartus, 21.03.15

Väike kokkuvõte sellest, mis räägiti:
1. Kõrgkoolide sisseastumiskatsetest.
TTÜ:
* Sisseastumiskatsetel arvestatakse laia matemaatika riigieksami tulemustega võrdsetel alustel.
* Sisseastumiseksam matemaatikas on võimalik sooritada ka neil, kel olemas riigieksami tulemus.      Arvesse läheb parema eksami tulemus.
* Eksam sarnane riigieksamile, puudub ainult valikülesanne.
* Sisseastumiskatsed: Tartu Kolledžis 28.03.15 kell 11.00, Tallinnas 26.06.15 kell 10.00
* Eelmiste aastate sisseastumiseksami ülesanded leiab EMS kodulehelt.

reede, 20. märts 2015

Nuputa vabariiklik finaalvõistlus

Vabariiklik Nuputa võistlus toimub 25. aprillil Harjumaal Jüri Gümnaasiumis. Täpsema info ja registreerimise leiate:http://www.jyri.edu.ee/opilasele_ja_lapsevanemale/article_id-3286

Ootame igast maakonnast mõlemast vanusegrupist kahte võistkonda ning Tallinnal, Tartul ja Pärnul on siis võimalus saata lisaks maakonnale veel omad võistkonnad nagu alati.

Registreerimise tähtaeg on 9. aprill.

Nuputa vabariiklikule võistlusele peaks Läänemaalt minema: 
5. - 6. klassidest Oru Kool ja Uuemõisa Lasteaed - Algkool
7. klassidest: Haapsalu PK I võistkond ja Oru KoolPranglimise võistlustest Läänemaal

1. Online FINAAL toimub 9.04.2015
    Viievõistlus oma koolis õpetaja järelvalvel
    Sirgujad kell 8.00-11.00
    Oskajad kell 11.00-14.00
    Suured kell 14.00-17.00

Vabariiklikul online finaalil osalejad leiate www.miksikese.ee → Pranglimine → Finalistid. Lisan igaks juhuks ka siia osalejate nimekirja: Vabariiklik online finaal.

Et välja selgitada Läänemaa parimaid peastarvutajaid ja et võimalus oma taset näidata oleks suuremal hulgal osalejatel, siis viime läbi ka maakondliku finaalvõistluse. Seega toimuvad meil veel järgmised võistlused:

Pilte Geogebra koolituselt

Aitäh kõigile, kes koolitusel osalesid. Koolitaja oli teiega väga rahul. Loodan, et teiegi saite koolituselt uusi teadmisi ja oskusi kaasa. Edukat Geogebra kasutamist!

Lisan mõned pildid, mis koolitusel tegin:


kolmapäev, 11. märts 2015

Õpilaskonkurss "Märka matemaatikat enda ümber"

Tartu Ülikooli matemaatika-informaatikateaduskond, Nõo Reaalgümnaasium  ja Tiigrimatemaatika Selts kuulutavad  6. -12. klassi õpilastele välja konkursi  „Märka matemaatikat enda ümber – peegeldused“.

pühapäev, 8. märts 2015

Koolivaheaja koolitus Geogebra

Koolivaheajal, 18. märtsil, toimub Haapsalu Põhikoolis koolitus matemaatikaõpetajatele, kus õpetatakse kasutama programmi Geogebra. Koolitajaks on Sirje Pihlap/Tiigrimatemaatika Selts.

Toimumiskoht: Haapsalu Põhikooli arvutiklass, Kuuse 1
Koolituse kestus: 8 akadeemilist tundi

Ajakava:
9.00 – 11.00                I osa koolitusest
11.00 – 12.00              Lõuna koolimajast väljas; koht omal valikul (võimalused: Näksi baar, kohvik  kaubamaja 3. korrusel,  Rimis hesburger, vms)
12.00 – 14.00              II osa koolitusest
14.00 – 14.30              kohvipaus koolimajas
14.30 – 16.30              III osa koolitusest

Vajadusel võib lõunapausi ja kohvipausi ka lühemalt teha. See selgub täpsemalt koha peal, töö käigus. Pakun esialgu välja sellise variandi.


NB! Palun kaasa võtta natuke sularaha (kohvipaus).

Tuletan meelde, et koolitusele on registreerunud järgmised õpetajad:

Matemaatikavõistlus Känguru

26. märtsil toimub vabariiklik matemaatikavõistlus Känguru. Registreerumine võistlusele lõpeb 9. märtsil. Täpsema info ja lingi registreerumisele leiate siit.

teisipäev, 10. veebruar 2015

EMS aastakoosolek ja aktiivi koosolek

21. märtsil toimub Tartus EMS aastakoosolek ja aktiivi koosolek.
Koosolekul on plaanis järgmine:
* info vahetus;
* kõrgkoolid tutvustavad oma ümberkorraldusi matemaatika õpetamises - oleme ju seotud ja hea teada, mis meie õpilasi ees ootab.

Kas on huvilisi? 
Kahe inimese sõidu saab ehk kompenseerida (rahataotlus on tehtud).

reede, 30. jaanuar 2015

Üsna varsti toimub ka Nuputa võistlus!

Nuputa võistluse maakondlik eelvoor toimub kolmapäeval, 18.02, algusega kell 12.00 Haapsalu Põhikoolis.

Võistlusele on oodatud 5. - 6. klasside neljaliikmelised võistkonnad (vähemalt 2 õpilast 5. klassist) ja 7. klasside kolmeliikmelised võistkonnad.

Registreerumine on avatud ja kestab 11. veebruarini aadressil: mare.tereping@laane.maavalitsus.ee

Sel aastal peastarvutamise ülesandeid ei ole.

5.- 6. klassi ülesanded:
* 5 jah-ei küsimust
* ristsõna
* 12 nuputamisülesannet
* 2 loovusülesannet

7. klassi ülesanded:
* 10 jah-ei küsimust
* 13 nuputamisülesannet
* 2 loovusülesannet

Mõlemale klassile on ka lisaks 3 nuputamisülesannet juhuks, kui on vajadus võitjaid selgitada.

Võistluse täpsema info ja lingi eelmiste võistluste ülesannetele leiate siit.

Matemaatika olümpiaad

Tuletan meelde, et laupäeval, 07.02, toimub matemaatika olümpiaadi piirkondlik voor.

Olümpiaadi viime läbi Haapsalu Põhikoolis algusega kell 10.00.

Osalema on oodatud õpilased alates 4. klassist kuni 12. klassini.

Osavõtjad õpilased ja õpilaste juhendajad tuleb registreerida hiljemalt kolmapäeval, 04.02, aadressil mare.tereping@maavalitsus.ee.

Registreerumisel märkida õpilase nimi, klass ja juhendaja õpetaja nimi.

Ootame ka õpetajaid, kes on nõus töid parandama.