teisipäev, 24. märts 2015

Matemaatika aktiivi päev ja KMÜ talvepäev Tartus, 21.03.15

Väike kokkuvõte sellest, mis räägiti:
1. Kõrgkoolide sisseastumiskatsetest.
TTÜ:
* Sisseastumiskatsetel arvestatakse laia matemaatika riigieksami tulemustega võrdsetel alustel.
* Sisseastumiseksam matemaatikas on võimalik sooritada ka neil, kel olemas riigieksami tulemus.      Arvesse läheb parema eksami tulemus.
* Eksam sarnane riigieksamile, puudub ainult valikülesanne.
* Sisseastumiskatsed: Tartu Kolledžis 28.03.15 kell 11.00, Tallinnas 26.06.15 kell 10.00
* Eelmiste aastate sisseastumiseksami ülesanded leiab EMS kodulehelt.


Tallinna Ülikool:
* Sisseastumiseksam on võimalik sooritada ka neil, kel olemas riigieksami tulemus laias matemaatikas või kes on gümnaasiumis sooritanud kitsa matemaatika eksami. Arvesse läheb parema eksami tulemus.
* Sügisest täiesti ümberpööratud õppimissüsteem.
* Tubli tugev neljaline õpilane gümnaasiumis saab väga edukalt Tallinna Ülikoolis matemaatika erialal hakkama.
* Sisseastumiskatsed kestavad kuni juuli 2. nädalani.
* Kes soovivad minna õppima klassiõpetaja eriala, peavad sooritama laia matemaatika eksami (kas siis riigieksami või sisseastumiskatsetel uue eksami tegema).
* Täpsem info: Tallinna Ülikool

Tartu Ülikool:
* Sisseastumiskatset ei ole. Sisse saab laia matemaatika riigieksami tulemustega. Lävend 66 p, 80 punktiga koht olemas (40 % eesti keel, 60 % matemaatika).
* Loodusainete valdkonda (füüsika, keemia) saab sisse kitsa matemaatika riigieksami tulemustega (vähemalt sel aastal).
* Uus õpetamissüsteem, et ülikooli alustamine oleks veidi lihtsam.
* Täpsem info: Tartu Ülikool

2. Kokkuvõte toimunud õpilasvõistlustest 
Olümpiaadid (Raili Vilt)
* 5. - 6. klassi olümpiaadi tuleks muuta (II osa ülesanded 5 punkti ülesanneteks varasema 7 punkti asemel; kirjutavad ainult lahenduskäigu (tehted), selgitusi pole vaja; I ja II osa korraga kätte anda). Lõplik otsustamine toimub suvepäevadel.
* Kui tööd saadetakse vabariiki ja toimub nö üleparandamine, siis 1 - 2 punktine muutus on täiesti normaalne, suuremad muutused on juba kahtlane.
* Võib-olla jätta diskreetse matemaatika ülesanded olümpiaadi piirkonnavoorult üldse välja (võtta need ülesanded ainult lõppvooru ja lahtistele võistlustele). Lõplik otsustamine suvepäevadel.
* Jälle ettepanek olümpiaadide toimumisaeg tuua nädala sisse. Kas saab ka nii olema, ei tea.

Nuputa vabariiklik finaalvõistlus (Kersti Kaldmäe)
* 25. aprill Jüri Gümnaasiumis
* kestab umbes 2,5 tundi;
* osavõtutasu:
   5. - 6. klassi võistkond - 25 €
   7. klassi võistkond - 19 €
* Registreerumise tähtaeg 9. aprill
* Täpsem info ja registreerimine: http://www.jyri.edu.ee/opilasele_ja_lapsevanemale/article_id-3286


3. Suvepäevad (Hele Kiisel)
* 17. - 19. august Palamusel, ööbimine Luual
* 1. päeva teemad:
- olümpiaad;
- õppekavad;
- õppeprotsessi kirjeldus;
- õhtul pidu
* 2. päeva teemad:
- ekskursioon Peipsi äärde;
- .... (arutlusel)
* 3. päeva teemad:
- psühhobuss;
- teadusteater;
- ajulabor.

4. Muud (Hele Kiisel)
Mis on õppeprotsessi kirjeldus? - dokument, millest õpetajatel on kasu.
Peaks sisaldama:
- õpitulemusi;
- õppesisu;
- tasemenäiteid (nii palju kui võimalik);
- soovitusi hindamiseks;
- kursusesisest lõimimist;
- lõimimist teiste ainetega;
- lõimimist üldpädevuste ja läbivate teemadega;
- õppemeetodid võiks ka juures olla (Tallinna Ülikooli küsimus: mis mõttes ei ole gümnaasiumi lõpetaja teinud matemaatikas üldse rühmatööd, kasutanud Geogebrat, avastavat õpet, heuristikat?)

Põhikoolis peaks ikka tegema suuremamahulisi töid (kontrolltööd, arvestuslikud tööd), muidu nad ei suuda sooritada lõpueksamit, sest seal on korraga palju erinevaid ülesandeid.

Ärge järgmise jutu peale ära ehmatage, sest see kõik ei pea sugugi nii minema :)
Plaanis on, aga kas see ka läbi läheb, sest see ei meeldi sugugi mitte kõigile: 
* põhikooli eksam matemaatikas ainult neile, kel on plaanis minna õppima edasi gümnaasiumi, ülejäänutele ainult mingi test.
* põhikooli lõpetaja saab ka 1 punktiga lõpetada;
* gümnaasiumite sisseastumiskatsed ära jätta.
Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar