kolmapäev, 29. aprill 2015

Känguru võistlus

KÄNGURU on maailma populaarseim matemaatikavõistlus, mille eesmärgiks on mänguliste ülesannete kaudu populariseerida matemaatikat. Võistlusel osalevad õpilased kuues vanuserühmas 1.-12. klassini, kui kool on avaldanud eelnevalt soovi oma õpilastega võistlusest osa võtta. Ülesannete lahendamiseks on aega 1 tund ja 15 min. Tulemuste arvestust peetakse õpilaste kohta individuaalselt. Võistlus toimub igal aastal märtsis.

Sel aastal toimus Känguru võistlus 26. märtsil. Võistlusel osales 20798 õpilast 392-st Eesti koolist. 
Pre-ekoliere 4996, ekoliere 5336, benjamine 4061, kadette 3212, juuniore 2198, studente 995.

Läänemaa oli esindatud 338 õpilasega 12-st koolist: Haapsalu Linna Algkool, Lihula Gümnaasium, Metsküla Algkool, Noarootsi Gümnaasium, Noarootsi Kool, Oru Kool, Palivere Põhikool, Ridala Põhikool, Taebla Gümnaasium, Uuemõisa Lasteaed Algkool, Virtsu Kool, Vormsi Lasteaed Põhikool.

Parimad tulemused Läänemaal:

Nuputa vabariiklik lõppvõistlus

25. aprillil toimus Nuputa vabariiklik lõppvõistlus Harjumaal, Jüri Gümnaasiumis.
Võistlusel osales 37  5. - 6. klasside võistkonda ja 35  7. klasside võistkonda.
Läänemaa koolidest osalesid Uuemõisa LA ja Oru Kooli 5. - 6. klassi võistkonnad ning Haapsalu Põhikooli ja Oru Kooli 7. klasside võistkonnad.

Lõppvõistluse tulemused leiate siit.


Pranglimise maakondlik finaal ja selle tulemused.

28. aprillil toimus Haapsalu Kolledžis pranglimise maakondlik finaal, kuhu kutsuti poolfinaali tulemuste põhjal 1. - 6. klassidest igast klassist 6 parimat, 7. - 9. klassidest kokku 6 parimat, gümnaasiumi õpilased Johanna Õun ja Kaarel Koel.

Finaalvõistlusel osalesid õpilased järgmistest koolidest: Haapsalu Linna Algkool, Uuemõisa Lasteaed-Algkool, Metsküla Algkool, Palivere Põhikool, Martna Põhikool ja Virtsu Kool.

Finaalvõistluse tulemused olid järgmised:

laupäev, 18. aprill 2015

Pranglimise maakondlik poolfinaal

Maakondlik POOLFINAAL toimub  20. - 21. aprillil.
Võistlus toimub oma koolis õpetaja järelvalvel.
Võistluse leiate võistlusväljakult. Võistluse nimi on Läänemaa poolfinaal 2015. Võistlusel parooli ei ole.
           
     Poolfinaalis saavad osaleda vabariiklike eelvõistluste tulemuste põhjal
     1. - 6. klass: igast klassist 30 paremat;
     7. - 9. klass: kõik need, kelle eelvõistluste lõpptulemus oli üle 4870 punkti;
     Gümnaasium ja täiskasvanud: kõik, kes soovivad osaleda, hoolimata sellest, kas nad
     osalesid vabariiklikel eelvõistlustel või mitte.

Poolfinaalil osalejad leiate www.miksike.ee → Pranglimine → Läänemaa → I + II + III.
Lisan igaks juhuks ka siia poolfinaalis osalejate nimekirja: Maakondlik poolfinaal.