teisipäev, 15. detsember 2015

Kutse

Lugupeetud matemaatikaõpetajad!
Tartu Ülikooli Koolimatemaatika ja -informaatika Keskus ning Haridus- ja Teadusministeerium kutsuvad teid osa võtma  arvutipõhise statistika õppematerjalide ja hindamisvahendite katsetamisest ning sellega seotud täienduskoolitusest, mis toimuvad Digipöörde Programmi raames.
Arvutipõhise statistika projekti esimene etapp toimus aastatel 2012 – 2014. Selle käigus loodi digitaalsed õppevahendid ning katsetati andmete ja statistika õpetamist uue kontseptsiooni alusel 42 õpetaja poolt  31-s koolis 1800 õpilase osavõtul. Lähemalt projekti kohta vaata kodulehelt www.koolistatistika.ut.ee

Vastavalt projekti akadeemilise nõukoja soovitustele on nüüdseks täiendatud digitaalseid õppematerjale ning loodud hindamisvahendid, mida veelkord koolides testitakse. 
Kutsume põhikoolis õpetavaid matemaatikaõpetajaid osalema arvutipõhise statistika projekti järgmises etapis 2016. a. kevadpoolaastal. Ootame piloteerima nii projekti esimeses etapis osalenuid õpetajaid kui ka uusi õpetajaid.

Piloteerimise käigus peaksite õpetama arvutipõhise statistika õppekava põhikooli 3-nda astme matemaatikatundides kuni 20 tunni ulatuses. Samuti andma tagasisidet õppematerjalide ja õppeprotsessi kohta ning  oma õpilastega läbi viima kontrollteste. Tingimuseks on, et õpilased saavad tundides kasutada internetti ühendatud arvutit ning teie ise arvutit ja demovahendit (projektor vms). Piloteerimist toetab ettevalmistav koolitus ja piloteerimise ajal toimiv Moodle’i kursus.

Palun andke osalemissoovist teada hiljemalt  18. detsembriks aadressil terje.hoim@ut.ee

Saatke oma nimi, kooli nimi ja kirjeldage, millis(t)es klassi(de)s ja mitmele õpilasele soovite arvutipõhist statistikat õpetama hakata. Terje Hõim jt projekti meeskonna liikmed on meeleldi nõus teie täiendavatele küsimustele vastama.
Ootame teid innovaatiliste matemaatikaõpetajate hulka, kes annavad oma õpilastele tänapäevased oskused andmete ja statistikaga töötamiseks!

pühapäev, 13. detsember 2015

Pranglimise võistluse I etapp on lõppenud

Lõppenud on Pranglimise võistluse I etapp.
Läänemaa koolide tulemused leiad siit.
Vabariiklikud kokkuvõtted tulemustest leiad siit.

Hetkel käimas võistluse II etapp, mille toimumisajad on järgmised:
Võistlusala: Juhu-kolmevõistlus
OSKAJAD (4. - 6. klass)     30. nov - 18. dets
SUURED (7. - 13. klass)      7. dets - 16. jaan
SIRGUJAD (0. - 3. klass)   11. jaan - 29. jaanNutispordi I etapp on lõppenud

Käesoleval õppeaastal esimest korda toimunud võistluse Nutisport (tasulises keskkonnas nutisport.eu) I etapp, mis oli kõigile soovijatele tasuta, on lõppenud.
Võistlusalad olid järgmised:
Nutispordi 2015/2016 võistlushooaja ajakava

Nuti-Mati tänavalRahvasportTippsport

Maja nimiToa nimiKorrustel
   I etapp (individuaal-võistkondlik)
E 02. nov. - P 22. nov.TäiskasvanudMõõtmineKell1-31-5
E 02. nov. - P 22. nov.10.-12. klassMõõtmineKell1-31-5
K 04. nov. - T 24. nov.8.-9. klassAlgebraSulgude avamine ja lihtsustamine1-21-4
R 06. nov. - N 26. nov.6.-7. klassArvutamineMurdude taandamine1-31-4
E 09. nov. - P 29. nov.4.-5. klassArvutamineLiitmine ja lahutamine1-31-4
K 11. nov. - T 01. dets.2.-3. klassArvutamineLiitmine ja lahutamine1-21-3
R 13. nov. - N 03. dets.0.-1. klassArvudNaturaalarvude kirjutamine11-2

Tulemusi näed siit.

Hetkel käimas II etapi võistlusalade hääletamine. Hääle saab anda iga õpetaja ja õpilane, kes on ostnud paketi.

Ainenõukogude esindajate koosolek Haapsalus, 9. detsember, 2015

9. detsembril 2015 toimus Haapsalus iga-aastane ainenõukogude esimeeste koosolek. Päevakorras oli:
* Ainenõukogude esindajate lühikokkuvõtted 2014/2015 õa ainenõukogude tegemistest;
* Ideed ja ettepanekud tulevikuks, et tõhustada ainenõukogude tööd;
* Andres Kampmanni ettekanne LOVL hariduskomisjoni suundadest.

42. matemaatikute päevad Viimsis, 13. - 14. november 2015

13. - 14. november 2015 toimusid 42. matemaatikute päevad Viimsis. Läänemaa õpetajatest osalesid sellel üritusel Viire Hints (LÜG) ja Signe Saviir (Palivere PK).

Täpsem info siin ja edaspidi ainenõukogu koosolekul.

EMS KMÜ koolituspäev Tallinna Reaalkoolis "Eksamid ja tasemetööd", 22. oktoober 2015

Koolituspäeva päevakord:
1) Kitsas riigieksam (Lea Lepmann)
2) Lai riigieksam (Tiit Lepmann)
3) Põhikooli lõpueksam (Deivi Taal)
4) 6. klassi tasemetööd (Kaja Jakobson)