teisipäev, 15. detsember 2015

Kutse

Lugupeetud matemaatikaõpetajad!
Tartu Ülikooli Koolimatemaatika ja -informaatika Keskus ning Haridus- ja Teadusministeerium kutsuvad teid osa võtma  arvutipõhise statistika õppematerjalide ja hindamisvahendite katsetamisest ning sellega seotud täienduskoolitusest, mis toimuvad Digipöörde Programmi raames.
Arvutipõhise statistika projekti esimene etapp toimus aastatel 2012 – 2014. Selle käigus loodi digitaalsed õppevahendid ning katsetati andmete ja statistika õpetamist uue kontseptsiooni alusel 42 õpetaja poolt  31-s koolis 1800 õpilase osavõtul. Lähemalt projekti kohta vaata kodulehelt www.koolistatistika.ut.ee

Vastavalt projekti akadeemilise nõukoja soovitustele on nüüdseks täiendatud digitaalseid õppematerjale ning loodud hindamisvahendid, mida veelkord koolides testitakse. 
Kutsume põhikoolis õpetavaid matemaatikaõpetajaid osalema arvutipõhise statistika projekti järgmises etapis 2016. a. kevadpoolaastal. Ootame piloteerima nii projekti esimeses etapis osalenuid õpetajaid kui ka uusi õpetajaid.

Piloteerimise käigus peaksite õpetama arvutipõhise statistika õppekava põhikooli 3-nda astme matemaatikatundides kuni 20 tunni ulatuses. Samuti andma tagasisidet õppematerjalide ja õppeprotsessi kohta ning  oma õpilastega läbi viima kontrollteste. Tingimuseks on, et õpilased saavad tundides kasutada internetti ühendatud arvutit ning teie ise arvutit ja demovahendit (projektor vms). Piloteerimist toetab ettevalmistav koolitus ja piloteerimise ajal toimiv Moodle’i kursus.

Palun andke osalemissoovist teada hiljemalt  18. detsembriks aadressil terje.hoim@ut.ee

Saatke oma nimi, kooli nimi ja kirjeldage, millis(t)es klassi(de)s ja mitmele õpilasele soovite arvutipõhist statistikat õpetama hakata. Terje Hõim jt projekti meeskonna liikmed on meeleldi nõus teie täiendavatele küsimustele vastama.
Ootame teid innovaatiliste matemaatikaõpetajate hulka, kes annavad oma õpilastele tänapäevased oskused andmete ja statistikaga töötamiseks!

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar