esmaspäev, 19. september 2016

Uudiseid matemaatika aktiivi koosolekult Tartus

1. Sirje Pihlap rääkis koolitustest. 
    1) Lisaeriala "Põhikooli matemaatika õpetaja"
        On alanud registreerimine tasuta täienduskoolituse programmile "Põhikooli matemaatikaõpetaja
        lisaeriala Tartu Ülikoolist". Õppima ootame koolis töötavaid õpetajaid, kes on läbinud õpetajakoolituse
        magistritasemel. Koolituse info ja  registreerumine https://koolitus.hitsa.ee/course/247.

    2) Tegevusuuring
         Uurimistööst huvitatud õpetajatel on võimalus registreeruda Tartu Ülikoolis toimuvale tasuta
         täienduskoolitusele
         http://www.ht.ut.ee/et/uuriva-opetaja-enesearendamine-toenditel-pohineva-opetamise-koostoo-kaudu.    3) Tiigrimatemaatika Seltsi koolitused.
         Tiigrimatemaatika Selts pakub novembrikuus tasulisi e-kursusi matemaatikaõpetajatele.  Kursuste
         tutvustus http://tiigrimatemaatika.weebly.com/kursused.html. Koolitusi on võimalik tellida ka maakonda või            kooli.
  Oodatakse ettepanekuid koolimatemaatika artikliteks, mis ei pea olema teaduslikud.

2. Hele Kiisel
    1) Arutelu tulemused Arvamusfestivalilt Paides: Kuidas saada kooli reaalainete õpetajaid?
        Õpilaste arvamused: Kaotada hindamine
                                          Rohkem mängimist tundides
                                          Pakkuda praktilise õppe koolitusi õpetajatele
       Tegelikult, ainus mis töötab: Tõsta eelisjärjekorras reaalainete õpetajate palka.
    2) Matemaatika olümpiaadi piirkonnavoor:
        Toimub teisipäeval, 7. veebruaril, algusega kell 10.00   7. - 12. klassile.
        Tööd tuleb parandada/protokollid saata hiljemalt pühapäeva, 12. veebruari õhtuks.
        4. - 6. klasside olümpiaad toimub 10. või 11. märts. Kes tahab 7. veebruaril teha, peab ise
        ülesanded koostama.
        4. klassi olümpiaad ei muutu, 5. ja 6. klassile tuleb juurde 2 lihtsamat, rohkem kooli tüüpi
        ülesannet (2 tehet + vastus).
        Kokkuvõte eelmiste aastate olümpiaadidest:
        Olümpiaadide tulemuste erinevus võrreldes Tallinna, Tartu ja maakondade tulemusi, on liiga
        suur. St Tallinna ja Tartu tulemused on tunduvalt paremad, kui maakondade tulemused.
        Muudatus olümpiaadi juhendis:
        Piirkondlikul komisjonil on õigus mitte arvestada riikliku komisjoni poolt ülekontrollimisel
        tehtud kohtade muudatusi.
    3) Aastaplaan
    4) Digitaalsete õppematerjalide kaardistamine:
        On mõned teemad, mis ei ole digitaalsete materjalidega kaetud. Seetõttu kuulutatakse välja
        varsti õppematerjalide loomise konkurss.
       Teemad: 
       Gümnaasium: Tuletise selgitamine, Vektorid. Konkursile oodatakse eelkõige dünaamilisi slaide,
                               mis on loodud programmiga Geogebra
       Põhikool: Ratsionaalavaldiste lihtsustamine. Konkursile oodatakse interaktiivseid ülesandeid.
    5) Koostati vastus Allar Veelmaa artiklile. 
        Probleem oli 6. klassi matemaatika elektroonilised tasemetööd, mis eelmisel õppeaastal
        praktiliselt läbi kukkusid.
        Matemaatika Aktiivi vastus on umbes selline: Keskkond, milles praegu matemaatika tasemetöid         koostatakse, ei sobi õpilaste matemaatiliste teadmiste ja oskuste kontrollimiseks. Ei toeta
      tasemetööde ja eksamite viimist elektrooniliseks.
     6) Vabariiklikud Matemaatikute Päevad 2017 toimuvad Toilas, novembris 2017. Kes soovib
        osaleda, siis registreerida tuleks juba praegu. Kus registreerida saab, ei oska hetkel öelda.Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar