Kursused ja koolitused

Kursused ja koolitused 2016/2017 õppeaastal

On alanud registreerimine tasuta täienduskoolituse programmile "Põhikooli matemaatikaõpetaja
lisaeriala Tartu Ülikoolist". Õppima ootame koolis töötavaid õpetajaid, kes on läbinud
õpetajakoolituse magistritasemel. Koolituse info ja  registreerumine
https://koolitus.hitsa.ee/course/247.


Uurimistööst huvitatud õpetajatel on võimalus registreeruda Tartu Ülikoolis toimuvale tasuta
täienduskoolitusele
http://www.ht.ut.ee/et/uuriva-opetaja-enesearendamine-toenditel-pohineva-opetamise-koostoo-kaudu.

Tiigrimatemaatika Selts pakub novembrikuus tasulisi e-kursusi matemaatikaõpetajatele.  Kursuste
tutvustus http://tiigrimatemaatika.weebly.com/kursused.html. Koolitusi on võimalik tellida ka
maakonda või kooli.

_________________________________________________________

Kursused ja koolitused 2015/2016 õppeaastal


Tiigrimatemaatika Selts (reg nr  80370277)  registreerib osalejaid 1. 03 - 30.03. 2016  toimuvatele e-kursustele (auditoorset tööd ei toimu).  Kursused avatakse õppijatele 1. märtsil. Iga õppija valib endale sobiva aja ja koha, kus koolitust teha, samuti ka tempo.

Meie kursusi on võimalik tellida ka maakondadesse. Hind on sel juhul kokkuleppeline, samuti on võimalik kombineerida erinevaid kursusi sõltuvalt tellija soovist. Täpsem info sirje.pihlap@gmail.com.

Kursustele registreerimiseks palume saata e-kiri koolitajale järgmiste andmetega:
1)      Kursus, millele soovite registreeruda
2)      Teie nimi, isikukood
3)      Teie e-posti aadress, kuhu saata kursuse info
4)      Kool, kus töötate
5)      Arve maksja (kooli nimi, aadress)

Kursuse läbinud õppijad saavad Tiigrimatemaatika Seltsi tunnistuse.

Kursuste tutvustused: 

1) GeoGebra kasutamine II-III kooliastme matemaatikatundides (algkursus). Koolituse maht on 20 tundi, hind 50 eurot. Koolitaja on  Sirje Pihlap (sirje.pihlap@gmail.com). GeoGebra on kogu maailmas väga suurt populaarsust kogunud dünaamilise geomeetria programm. Kursusel koostatakse õppekavast lähtuvad programmi GeoGebra dünaamilised slaidid, mida saab kasutada kas demonstratsiooniks, mingi oskuse harjutamiseks või uurivaks õppeks. Kursus on mõeldud õpetajatele, kes ei ole programmi GeoGebra kasutanud  või on seda vähe teinud.  Õppijatele on lisaks põhjalikele tööjuhenditele abiks ka mõned ekraanivideod. Kursuse teemad: 1) taustapildi lisamine ja veebilehena salvestamine, 2) dünaamilise slaidi koostamine, 3) konstruktsiooni taasesitamine, 4) funktsioonide õpetamise võimalused   või  sümmeetria uurimine (klassiõp), 5) märkeruut ja dünaamiline tekst (tekst, mis muutub joonise muutudes), 


2) GeoGebra kasutamine III
 – IV kooliastme matemaatikatundides (jätkukursus). Koolituse maht on 20 tundi, hind 50 eurot. Koolitaja on  Sirje Pihlap (sirje.pihlap@gmail.com).  Kursus on mõeldud õpetajatele, kes on läbinud algkursuse või kellel on olemas algoskused programmi kasutamiseks.  Õppijatele on lisaks põhjalikele tööjuhenditele abiks ka mõned ekraanivideod. Kursuse teemad: 1) GeoGebra raamatu koostamine,   2) matemaatilise teksti kirjutamine, 3) arvutialgebrasüsteem CAS,  4) ruumigeomeetria 3D - kasutamine. 5) Sõnaline tagasiside joonisel.

3) Funktsioonide õpetamine GeoGebra abil  III – IV kooliastmes. Koolituse maht on 10 tundi, hind 25 eurot. Koolitaja on Sirje Sild (sirje.sild@gmail.com). Kursusel osaleja võiks olla eelnevalt tuttav programmiga. Kursuse teemad: 1) Koostatakse juhuslike arvudega interaktiivsed GeoGebra slaidid, millega on hea õpetada põhifunktsioonide (lineaar- , ruut- , astme-, eksponent- ja logaritmfunktsioon) omadusi ja funktsioonide uurimist (õpitakse, kuidas klahvile F9 vajutusega saab uue funktsiooni graafiku  ehk uue ülesande). Antakse ka  metoodilisi soovitusi nende slaidide kasutamiseks. 2) Joonestatakse liugurite abil funktsioonide graafikuid,  mille abil saab õpilane  täita töölehti. 3) Seotakse visualiseeritud ülesanne funktsiooni graafikuga (näiteks muutuva  suurusega ruut ja tema pindala kujutav graafik ühes graafikavaates). Kõigi slaidide tegemiseks saavad õppijad kirjalikud juhendid, mida  saab ka hiljem üle vaadata ja kasutada.

4) GeoGebra kasutamine kursuse Sirge ja vektor tasandil (10. klass) õpetamisel. Kursuse maht on 10 tundi, hind 25 eurot. Koolitaja on Sirje Sild (sirje.sild@gmail.com). Kursusel koostatakse juhendi abil kolm teemakohast dünaamilist interaktiivset slaidi ning käsitletakse nende slaidide kasutamise metoodilisi küsimusi. Lisaks koostab iga kursuslane iseseisva töö.

5)  Geomeetria õppematerjalide komplekti koostamine põhikooli õpiraskustega õpilastele. Koolituse maht on 20 tundi, hind 50 eurot. Kursuse korraldaja on Sirje Pihlap (sirje.pihlap@gmail.com) ja koolitaja Mari-Liis Kolk.  Õppekomplekti kuuluvad ekraanivideo ja GeoGebra interaktiivne tööleht,kus õpilane saab tagasisidet iga sammu õigsuse kohta. Kursuse teemad: 1) soovitused õppematerjali koostamiseks õpiraskustega õpilastele, 2) ekraanivideo koostamine programmiga Screencast-O-Matic, 3) GeoGebra interaktiivse töölehe koostamine, õpitakse neli erinevat võimalust tagasiside andmiseks. Kogu kursuse õppematerjal on esitatud ekraanivideodena ning dubleeritud kas esitluse slaidide või kirjaliku tööjuhendina.  Õppija koostab juhendite järgi neli GeoGebra töölehte ning  iseseisva tööna ühe õppematerjalide komplekti (ekraanivide+GeoGebra tööleht). Õppematerjalide näidised leiate http://matemaatika9kl.weebly.com/. Kursus on mõeldud eelkõige III kooliastme matemaatikaõpetajatele, kuid õpitud oskusi saab kasutada ka II ja IV kooliastme õppematerjalide koostamisel.

6) Exceli (Libre Office) tagasidega töölehtede koostamine I-III kooliastmes.  Koolituse maht on 10 tundi, hind 25 eurot. Koolitaja on Sirje Pihlap (sirje.pihlap@gmail.com). Koolitusel õpitakse koostama töölehti mingi oskuse (nt korratabel, arvutamine, ühikute teisendamine jms) harjutamiseks. Õpilane saab peale vastuse sisestamist tagasisidet vastuse õigsuse kohta. Selliste töölehtede eeliseks on, et õpetaja saab kerge vaevaga koostada just sellise töölehe, mis sobib tema õpilastele.
_____________________________________________________________________________________________
Veebikoolitus T-Algebra ja nutiseadmed
9. novembril algab Koolielu portaalis veebipõhine kursus „T-Algebra“ ja nutiseadme kasutamine põhikooli matemaatika algebra osa õpetamisel".
Kursusel õpitakse lahendama ja looma ülesandeid T-Algebra abil ülesannete lahendamiseks ja iga osaleja koostab vastavalt vajadusele ülesannete kogu algebra ülesannete lahendamise harjutamiseks ja rakendab ülesannete kontrollimisel nutiseadmeid.
T-Algebra abil loodud ülesanded võimaldavad õpetajal õppija poolt lahendatud ülesandeid kontrollida ja analüüsida tekkinud vigu.

Kursus koosneb viiest moodulist.
1) Tutvumine programmiga T-Algebra ja tarkvara installeerimine arvutisse;
2) Ülesannete lahendamine, lahenduste analüüs, lahenduste kontrollimine nutiseadmel;
3) Ülesannete loomine ja kasutamine aine õpetamisel;
4) Ülesannete kasutamise analüüs, refleksioon;
5) Ülesannete kogu loomine
Koolielu koolituste puhul tuleb liituda vastava Koolielu koolituskogukonnaga.
Selleks sisenege kasutajakontoga Koolielu (http://koolielu.ee) portaali, avage Kogukondade lehekülg ja minge kogukonna "Õpiprogrammi T-Algebra kasutamine ja nutiseadme rakendamine matemaatika  õpetamisel" lehele, avage see ja klikkige paremal üleval viitel [Palu liikmelisust].
Kursusele registreerumiseks kasutage HITSA koolitusveebi https://koolitus.hitsa.ee/training/142
Koolitaja Laine Aluoja
INFO ja küsimused
aluojalaine@gmail.com
_____________________________________________________________________________________________

EMS Koolimatemaatika Ühenduse teabepäev „ Eksamid ja tasemetööd“ 
toimub Tallinnas Reaalkoolis 22.oktoobril 2015 algusega kell 10.30 ja Tartus Hugo Treffneri Gümnaasiumis 31.oktoobril 2015 algusega kell 11.00.

Teabepäeval teeme kokkuvõtte kevadel toimunud kitsa ja laia matemaatika riigieksamist, põhikooli eksamist ning 6. klassi tasetööst, analüüsime õpilaste tehtud vigu ja anname soovitusi nende vigade vältimiseks. Tutvustame uuendatud matemaatika õppeprotsessi kirjeldust. Lektoriteks on Lea ja Tiit Lepmann, Deivi Taal, Kaja Jakobson ja head kolleegid. 

Koolituspäevale registreerumine toimub aadressil: 

Koolitus maksab EMS liikmemaksu tasunutele 20 eurot, teistele 30 eurot. 
Osalejatel palume registreeruda Tallinna koolitusele hiljemalt 15.oktoobriks ning Tartu koolitusele 25.oktoobriks 2015.

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Kursused ja koolitused 2014/15 õppeaastal

E-kursused I - IV kooliastme matemaatikaõpetajatele veebruaris

Tiigrimatemaatika Selts  (reg nr  80370277)  registreerib osalejaid 1. 02 - 1.03. 2015  toimuvatele e-kursustele (auditoorset tööd ei toimu).  Kursused avatakse õppijatele 1. veebruaril. Iga õppija valib endale sobiva aja ja koha, kus koolitust teha, samuti ka tempo.

Meie kursusi on võimalik tellida ka maakondadesse. Hind on sel juhul kokkuleppeline, samuti on võimalik kombineerida erinevaid kursusi  sõltuvalt tellija soovist.
Kursuste tutvustused: 

1) GeoGebra kasutamine II-III kooliastme matemaatikatundides (algkursus). Koolituse maht on 20 tundi, hind 50 eurot. Koolitaja on  Sirje Pihlap (sirje.pihlap@gmail.com). GeoGebra on kogu maailmas väga suurt populaarsust kogunud dünaamilise geomeetria programm. Kursusel koostatakse õppekavast lähtuvad programmi GeoGebra dünaamilised slaidid, mida saab kasutada kas demonstratsiooniks, mingi oskuse harjutamiseks või uurivaks õppeks. Kursus on mõeldud õpetajatele, kes ei ole programmi GeoGebra kasutanud  või on seda vähe teinud.  Õppijatele on lisaks põhjalikele tööjuhenditele abiks ka mõned ekraanivideod.


2) GeoGebra kasutamine III
 – 
IV kooliastme matemaatikatundides (jätkukursus). Koolituse maht on 20 tundi, hind 50 eurot. Koolitaja on  Sirje Pihlap (sirje.pihlap@gmail.com).  Kursus on mõeldud õpetajatele, kes on läbinud algkursuse või kellel on olemas algoskused programmi kasutamiseks.  Õppijatele on lisaks põhjalikele tööjuhenditele abiks ka mõned ekraanivideod. Kursuse teemad: 1) matemaatilise teksti kirjutamine, 2) arvutialgebrasüsteem CAS, 3) tabelarvutus, 4) GeoGebra versiooni 5.0  uue vaate  - ruumigeomeetria 3D - kasutamine, 5) statistika õpetamine GeoGebra abil.

3) Funktsioonide õpetamine GeoGebra abil  III – IV kooliastmes. Koolituse maht on 10 tundi, hind 25 eurot. Koolitaja on Sirje Sild (sirje.sild@gmail.com). Kursusel osaleja võiks olla eelnevalt tuttav programmiga. Kursuse teemad: 1) Koostatakse juhuslike arvudega interaktiivsed GeoGebra slaidid, millega on hea õpetada põhifunktsioonide (lineaar- , ruut- , astme-, eksponent- ja logaritmfunktsioon) omadusi ja funktsioonide uurimist (õpitakse, kuidas klahvile F9 vajutusega saab uue funktsiooni graafiku  ehk uue ülesande). Antakse ka  metoodilisi soovitusi nende slaidide kasutamiseks. 2) Joonestatakse liugurite abil funktsioonide graafikuid,  mille abil saab õpilane  täita töölehti. 3) Seotakse visualiseeritud ülesanne funktsiooni graafikuga (näiteks muutuva  suurusega ruut ja tema pindala kujutav graafik ühes graafikavaates). Kõigi slaidide tegemiseks saavad õppijad kirjalikud juhendid, mida  saab ka hiljem üle vaadata ja kasutada.

4) UUS KURSUS! GeoGebra kasutamine kursuse Sirge ja vektor tasandil (10. klass) õpetamisel. Kursuse maht on 10 tundi, hind 25 eurot. Koolitaja on Sirje Sild (sirje.sild@gmail.com). Kursusel koostatakse juhendi abil kolm teemakohast dünaamilist interaktiivset slaidi ning käsitletakse nende slaidide kasutamise metoodilisi küsimusi. Lisaks koostab iga kursuslane iseseisva töö.

5)  Geomeetria õppematerjalide komplekti koostamine põhikooli õpiraskustega õpilastele. Koolituse maht on 20 tundi, hind 50 eurot. Kursuse korraldaja on Sirje Pihlap (sirje.pihlap@gmail.com) ja koolitaja Mari-Liis Kolk.  Õppekomplekti kuuluvad ekraanivideo ja GeoGebra interaktiivne tööleht,kus õpilane saab tagasisidet iga sammu õigsuse kohta. Kursuse teemad: 1) soovitused õppematerjali koostamiseks õpiraskustega õpilastele, 2) ekraanivideo koostamine programmiga Screencast-O-Matic, 3) GeoGebra interaktiivse töölehe koostamine, õpitakse neli erinevat võimalust tagasiside andmiseks. Kogu kursuse õppematerjal on esitatud ekraanivideodena ning dubleeritud kas esitluse slaidide või kirjaliku tööjuhendina.  Õppija koostab juhendite järgi neli GeoGebra töölehte ning  iseseisva tööna ühe õppematerjalide komplekti (ekraanivide+GeoGebra tööleht). Kursus on mõeldud eelkõige III kooliastme matemaatikaõpetajatele, kuid õpitud oskusi saab kasutada ka II ja IV kooliastme õppematerjalide koostamisel.

6) Exceli (Libre Office) tagasidega töölehtede koostamine I-III kooliastmes.  Koolituse maht on 10 tundi, hind 25 eurot. Koolitaja on Sirje Pihlap (sirje.pihlap@gmail.com). Koolitusel õpitakse koostama töölehti mingi oskuse (nt korratabel, arvutamine, ühikute teisendamine jms) harjutamiseks. Õpilane saab peale vastuse sisestamist tagasisidet vastuse õigsuse kohta. Selliste töölehtede eeliseks on, et õpetaja saab kerge vaevaga koostada just sellise töölehe, mis sobib tema õpilastele.

Kursustele registreerimiseks palume saata e-kiri koolitajale järgmiste andmetega:
1)      Kursus, millele soovite registreeruda
2)      Teie nimi, isikukood
3)      Teie e-posti aadress, kuhu saata kursuse info
4)      Kool, kus töötate
5)      Arve maksja (kooli nimi, aadress)
________________________________________________________________

Koolitus "Riukalikud ülesanded"

2015.a. jaanuarikuus kordan õpetajate soovil Riukalike ülesannete kursust.

24. jaanuaril toimub kursus Kagu-Eestis (osalejaid registreerib Piret Viil. 

31. jaanuaril on sama kursus Tallinnas vanas Jaan Tõnissoni Instituudi majas Õnnepalee kõrval. Kursus algab kell 10.30 ning lõpeb 15.15. Organiseeritud kohvipausi ei ole, teeme 15 min hingamispausi.

Kursuse maksumus 24.01  30 eurot ning Tallinnas 40 eurot.

Tallinna kursusest osavõtjatel palun osavõtusoovist varakult teada anda, sest kohtade arv on piiratud.

Lugupidavalt,
Allar Veelmaa
allarveelmaa8@hotmail.com
________________________________________________________________

"Õpilaste ettevalmistamisest põhikooli lõpueksamiks"


Avatud Meele Instituudi (koolitusluba nr 6868HTM) ainekeskus korraldab kursuse "Õpilaste ettevalmistamisest põhikooli lõpueksamiks"

NB! Kursus tugineb  2013.a. sügisel Tallinnas ja Tartus toimunud matemaatikaõpetajate kursuse materjalidele, mida on uuendatud ja täiendatud.TALLINNAS laupäeval, 06.detsembril kl 10.30-15.30 aadressil Pärnu mnt 67(Perekonnaseisuameti õuemaja) selle kursusele veel 2 vaba kohta!TARTUS laupäeval, 10.jaanuaril 2015.a. kl 11.00-16.00 Ülikooli Raamatukogu konverentsikeskuse ruumis 243

Teemad:* Erinevad ülesandetüübid põhikooli matemaatika lõpueksamil (avaldise lihtsustamine, abivalemite kasutamine, võrrandi lahendamine, võrrandisüsteemide lahendamine, tekstülesanded, Pythagorase teoreem, funktsioonid, tasandilised kujundid, ruumikujundid, statistika ja tõenäosus); 
* soovitused tööks vähemvõimekamate õpilastega; 
* 2014.a. õppekava muudatused. Kas mõnda teemat ei pea enam õpetama?; 
* "Matemaatika tööraamat põhikooli lõpetajale" ja selle kasutamine

Lektor: Allar VeelmaaKursuse osalustasu 55.- sisaldab kõiki jaotusmaterjale ja kohvipausi
nb! AMI Ainekeskuse 26-tunnise kursuse (1AP) tunnistuse saamiseks on vaja läbida õppeaasta või kalendriaasta jooksul AMI AK juures 3-5 (sõltuvalt erinevate õppepäevade kestusest) erialast õppepäevaKursuse info ka koduleheküljel
http://www.ami.ee/koolitused/ainekeskus/#ettevalmistamine2Info ja registreerimine:
   e-post: tallinn@ami.ee
    tel: 6816414
          56 913365 
Soovitav registreerimine meilitsi. Ootamatuste puhul kergem ühendust võtta! 
Kindlasti oodake registreerimise kinnitust. Kui seda kahe päeva jooksul ei tule, siis on registreering ilmselt internetimaailmas kaotsi läinud

Kena talveootust!
AMI ainekeskus

_________________________________________________________________________________

Hetkel toimuvatest kursustest saate lugeda Tiigrimatemaatika blogist ja Matemaatikaõpetajate ajaveebist.


Uute kursuste kohta infot praegu ei ole. Kui tuleb, siis annan teada.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar